Mast Gande Chutkule – Nargis 2 Doctor:My Hole


Nargis 2 Doctor:My Hole Is Too Big
Dr Looks In Hole Says My Goodness,Goodness,Goodness.
Nargis:Y R U Repeting Words?
Dr:Repeat Nahi Kar Raha,Awaz Goonj Rahi Ha ;-

Leave a Reply